Selecteer een pagina

Bedrijfsinfo

Vangangel Beveiligingssystemen houdt zich al sinds 1983 bezig met het installeren, onderhouden en service verrichten aan:

 • Inbraaksignaleringsinstallaties
 • Brandmeldinstallaties
 • Camerasystemen
 • Toegangscontrolesystemen
 • Terreinbeveiliging

Vangangel Beveiligingssystemen is een NCP gecertificeerd BORG Elektronisch Beveiligingsbedrijf.

Wij zijn voor calamiteiten 24 uur per dag bereikbaar voor onze klanten.

Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit bedrijven van midden- en klein bedrijf, gemeentelijke instellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvang maar ook multinationals zoals Kawasaki is één van onze klanten.

Onze werkzaamheden

Inbraakbeveiligingsinstallatie

Een inbraaksignaleringsinstallatie is opgebouwd uit een alarmcentrale (hart van de installatie), detectoren zoals passiefinfraroodmelders, magneetkontakten, glasbreukmelders en trildetectoren en voor alarmering worden er sirenes en een flitslicht gemonteerd. De installatie wordt bediend door een gebruiksvriendelijk codebediendeel. Door het intoetsen van een viercijferige code wordt de installatie in- en uitgeschakeld. Indien er wordt ingebroken klinkt er een luid signaal, het flitslicht wordt geactiveerd en er wordt automatisch een melding verzonden naar een PAC goedgekeurde meldkamer. Deze meldkamer waarschuwt de bewakingsdienst en/of politie.
Ook is het mogelijk op de inbraaksignaleringsinstallatie rookmelders aan te sluiten. Bij brand geven de sirenes een ander geluid en er wordt een brandmelding naar de meldkamer verzonden.

Onze werkwijze om te komen tot een gecertificeerde inbraaksignaleringsinstallatie is als volgt:

   • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het te beveiligen pand;
   • Het te beveiligen pand wordt ingeschat volgens welke risicoklasse het beveiligd dient te worden;
   • Er wordt een advies gegeven over de te nemen organisatorische, elektronische en bouwkundige maatregelen;
   • Er wordt een offerte aangeboden bestaande uit: beveiligingsplan, elektronische maatregelen en eventueel bouwkundige maatregelen;
   • Na opdracht wordt er een Programma van Eisen opgesteld en ter goedkeuring aangeboden;
   • De installatie en eventuele bouwkundige aanpassingen worden gemonteerd en bedrijfsvaardig opgeleverd;
   • Na oplevering wordt er een onderhoudscontract aangeboden;
   • Er wordt een beveiligingscertificaat afgegeven
Brandmeldinstallatie

Bij brandbeveiliging spreken we van twee soorten installaties:

 • Ontruimingsinstallatie
 • Brandmeldinstallatie

Een ontruimingsinstallatie is opgebouwd uit een brandmeldcentrale (hart van de installatie), handmelders en voor alarmering slowwhoops (sirenes). De handmelders worden bij slanghaspels en nooduitgangen gemonteerd. Bij brand worden door middel van het indrukken van een glaasje van een handbrandmelder de slowwhoops geactiveerd. De aanwezige personen in het gebouw weten dan dat zij het gebouw moeten verlaten.

Een brandmeldinstallatie is opgebouwd uit een brandmeldcentrale (hart van de installatie), handmelders, automatische rookmelders, automatische warmtemelders en voor alarmering slowwhoops en een flitslicht. Bij brand treden de rookmelders of warmtemelders in alarm, de slowwhoops en flitslicht worden geactiveerd en er wordt een brandmelding verzonden naar een PAC goedgekeurde meldkamer of naar de meldkamer van de plaatselijke brandweer. De aanwezige mensen in het gebouw weten dat zij het gebouw moeten verlaten.

Onze werkwijze om te komen tot een gecertificeerde ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie is als volgt:

 • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het pand;
 • Aan de hand van plattegronden van het gebouw wordt bepaald welke delen van het gebouw dienen worden te voorzien van handmelders, automatische rookmelders, automatische warmtemelders en slowwhoops. Indien de ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie een eis is van de plaatselijke brandweer of verzekeringsmaatschappij wordt dit in het plan meegenomen;
 • Er wordt een projectie van de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie gemaakt;
 • Er wordt een Programma van Eisen opgesteld;
 • Na goedkeuring wordt er een offerte aangeboden;
 • Na opdracht wordt de ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie gemonteerd en bedrijfsvaardig opgeleverd;
 • Bij oplevering wordt er een onderhoudscontract aangeboden;
 • Er wordt een certificaat afgegeven.
Camerasysteem

Een camerasysteem is opgebouwd uit camera’s, een harddiskrecorder en een monitor. Op de monitor kunnen de beelden van de camera’s worden bekeken. De beelden van de camera’s worden opgenomen door een harddiskrecorder. De harddiskrecorder kan zo worden ingesteld dat er alleen beelden worden opgenomen indien er beweging wordt waargenomen. De harddiskrecorder kan worden aangesloten op het aanwezige netwerk. Het is dan mogelijk om beelden te bekijken en de harddiskrecorder te bedienen via het netwerk. Indien de politie bij calamiteiten belangstelling heeft voor de opgenomen beelden, kunnen deze beelden worden opgeslagen op stick of cd-rom en worden overhandigd aan de politie.

Onze werkwijze om te komen tot een goed functionerend camerasysteem:

 • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het pand;
 • Er wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wat er door de camera’s moet worden “gezien”;
 • Er wordt bekeken of er in de nachtelijke situatie voldoende licht aanwezig is om een goed beeld te verkrijgen;
 • Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald welke type camera’s toegepast gaan worden;
 • Er wordt een offerte aangeboden met daarin gespecificeerd de toegepaste camera’s, harddiskrecorder en monitor(s);
 • Na opdracht wordt het camerasysteem gemonteerd;
 • Het is mogelijk om beelden te bekijken en harddisk te bedienen via de pc of via een app op de smartphone, Iphone of tablet;

Na oplevering wordt een onderhoudscontract aangeboden.

Toegangcontrolesysteem

Een toegangscontrolesysteem is opgebouwd uit een centrale en kaartlezers. Indien iemand een kaart of sleutelhanger aan de kaartlezer aanbiedt en deze persoon daartoe bevoegd is, wordt de deur of slagboom elektrisch geopend. Bij de centrale wordt software geleverd, waarmee het toegangscontrolesysteem beheerd kan worden. Bij de receptie kunnen er tijdelijke kaarten of sleutelhangers worden aangemaakt. Er kan worden bepaald welk persoon welke bevoegdheden heeft tot bepaalde ruimtes. Aan deze bevoegdheden kunnen tijden worden gekoppeld. Alle handelingen van de gebruikers van het toegangscontrolesysteem worden vastgelegd in de software. Bij calamiteiten kan er een lijst worden uitgeprint met de op dat moment aanwezige personen in het gebouw.

Onze werkwijze om te komen tot een goed functionerend toegangscontrolesysteem:

 • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het pand;
 • Er wordt met de opdrachtgever overlegd welke deuren of slagbomen moeten worden voorzien van lezers;
 • Er wordt bepaald of er kaarten of sleutelhangers of beiden worden toegepast;
 • Er wordt aan de hand van de interne organisatie van het bedrijf bepaald hoeveel gebruikers van het toegangscontrolesysteem er zijn;
 • Na opdracht wordt het toegangscontrolesysteem gemonteerd;
 • Na oplevering wordt een onderhoudscontract aangeboden.
Brandkasten en kluizen

Brandkasten beveiligen uw documenten en waardevolle spullen tegen brand. Deze brandkasten zijn in diverse maten leverbaar.
Kluizen beveiligen uw documenten en waardevolle spullen tegen diefstal. Ook deze kluizen zijn in diverse maten leverbaar. Het openen en sluiten van de kluizen en brandkasten kan via een code, draaischijf, sleutel of een combinatie hiervan. Alle kluizen zijn voorzien van een dekkingsindicatie.
Deze dekkingsindicatie bepaalt voor hoeveel waarde aan spullen er in de kluis mag worden bewaard. De verzekering bepaalt welke dekkingswaarde uw kluis dient te hebben. Deze dekkingswaarde geldt alleen indien de kluis aan de vloer of muur wordt verankerd door middel van chemische ankers.

Heeft u een vraag ?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring van Vangangel Beveiligingssystemen

Contactgegevens

Bankgegevens

ING : NL41INGB0005166860
Rabobank : NL53RABO0364239824

 

Overig

KVK nr. 30069961

BTW nr. 73072801B01

Contact

Wij zijn voor calamiteiten 24 uur per dag bereikbaar voor onze klanten.